دکتر روح الله شریف زاده

مشاوره تحقیق و توسعه، بهروه وری در سازمان

- دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان 1391
- دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار( DBA )از QAL انگلستان
- مدرس دوره مدیریت تحقیق و توسعه سازمان تحقیقات صنعتی
- عضو گروه مدرسین و مشاورین مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM