دستورالعمل حمایت از ساخت قالب و طراحی صنعتی محصولات

Written By :

Category :

اخبار, دسته‌بندی نشده

Posted On :

Share This :

شرکت های دانش بنیان دیگر نگران هزینه های ساخت محصولات خود نباشند بر اساس دستورالعمل حمایت از ساخت قالب و طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان 100 درصد هزینه خدمات طراحی صنعتی و بسته بندی صادراتی به صورت تسهیلات با نرخ بهره 10 درصد در اختیار شرکت های واجد شرایط قرار میگیرد.
منبع خبر:
http://isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=262&newsview=10612
http://tesc.ir/index.php?ctrl=regulation&actn=regulation_view&id=83

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.